Full Publication

(Back to my homepage)

† denotes equal contribution
2024
 • CoRAL: Collaborative Retrieval-Augmented Large Language Models Improve Long-tail Recommendation.

  Junda Wu, Cheng-Chun Chang, Tong Yu, Zhankui He, Jianing Wang, Yupeng Hou, Julian McAuley.

  preprint, arxiv:2403.06447. [paper] [bib]


  @article{wu2024coral,
   title={CoRAL: Collaborative Retrieval-Augmented Large Language Models Improve Long-tail Recommendation},
   author={Junda Wu and Cheng-Chun Chang and Tong Yu and Zhankui He and Jianing Wang and Yupeng Hou and Julian McAuley},
   journal={{arXiv preprint arXiv:2403.06447}},
   year={2024}
  }
            

 • Adapting Large Language Models by Integrating Collaborative Semantics for Recommendation.

  Bowen Zheng, Yupeng Hou, Hongyu Lu, Yu Chen, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen.

  ICDE 2024 [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{zheng2024lcrec,
   title={Adapting Large Language Models by Integrating Collaborative Semantics for Recommendation},
   author={Bowen Zheng and Yupeng Hou and Hongyu Lu and Yu Chen and Wayne Xin Zhao and Ji-Rong Wen},
   booktitle={{ICDE}},
   year={2024}
  }
            

 • Bridging Language and Items for Retrieval and Recommendation.

  Yupeng Hou†, Jiacheng Li†, Zhankui He, An Yan, Xiusi Chen, Julian McAuley.

  preprint, arxiv:2403.03952. [paper] [dataset page] [huggingface hub] [code] [bib]


  @article{hou2024bridging,
   title={Bridging Language and Items for Retrieval and Recommendation},
   author={Hou, Yupeng and Li, Jiacheng and He, Zhankui and Yan, An and Chen, Xiusi and McAuley, Julian},
   journal={arXiv preprint arXiv:2403.03952},
   year={2024}
  }
            

 • InstructGraph: Boosting Large Language Models via Graph-centric Instruction Tuning and Preference Alignment.

  Jianing Wang, Junda Wu, Yupeng Hou, Yao Liu, Ming Gao, Julian McAuley.

  preprint, arxiv:2402.08785. [paper] [code] [bib]


  @article{wang2024instructgraph,
   title={InstructGraph: Boosting Large Language Models via Graph-centric Instruction Tuning and Preference Alignment},
   author={Jianing Wang and Junda Wu and Yupeng Hou and Yao Liu and Ming Gao and Julian McAuley},
   journal={arXiv preprint arXiv:2402.08785},
   year={2024}
  }
            

 • AgentCF: Collaborative Learning with Autonomous Language Agents for Recommender Systems.

  Junjie Zhang, Yupeng Hou, Ruobing Xie, Wenqi Sun, Julian McAuley, Wayne Xin Zhao, Leyu Lin, Ji-Rong Wen.

  TheWebConf (WWW) 2024 [paper] [bib]


   @inproceedings{zhang2024agentcf,
    title={{AgentCF}: Collaborative Learning with Autonomous Language Agents for Recommender Systems},
    author={Junjie Zhang and Yupeng Hou and Ruobing Xie and Wenqi Sun and Julian McAuley and Wayne Xin Zhao and Leyu Lin and Ji-Rong Wen},
    booktitle={{TheWebConf}},
    year={2024}
   }
            

 • Large Language Models are Zero-Shot Rankers for Recommender Systems.

  Yupeng Hou†, Junjie Zhang†, Zihan Lin, Hongyu Lu, Ruobing Xie, Julian McAuley, Wayne Xin Zhao.

  ECIR 2024 [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{hou2024llmrank,
   title={Large Language Models are Zero-Shot Rankers for Recommender Systems},
   author={Yupeng Hou and Junjie Zhang and Zihan Lin and Hongyu Lu and Ruobing Xie and Julian McAuley and Wayne Xin Zhao},
   booktitle={{ECIR}},
   year={2024}
  }
            

2023
 • Scaling Law of Large Sequential Recommendation Models.

  Gaowei Zhang, Yupeng Hou, Hongyu Lu, Yu Chen, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen.

  preprint, arxiv:2311.11351. [paper] [bib]


  @article{zhang2023lsrm,
   title={Scaling Law of Large Sequential Recommendation Models},
   author={Gaowei Zhang and Yupeng Hou and Hongyu Lu and Yu Chen and Wayne Xin Zhao and Ji-Rong Wen},
   journal={arXiv preprint arXiv:2311.11351},
   year={2023}
  }
            

 • Multi-grained Hypergraph Interest Modeling for Conversational Recommendation.

  Chenzhan Shang, Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Jing Zhang.

  AI Open [paper] [code] [bib]


  @article{shang2023mhim,
   title={Multi-grained Hypergraph Interest Modeling for Conversational Recommendation},
   author={Chenzhan Shang and Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao and Yaliang Li and Jing Zhang},
   journal={{AI Open}},
   year={2023}
  }
            

 • Reciprocal Sequential Recommendation.

  Bowen Zheng, Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Yang Song, Hengshu Zhu.

  RecSys 2023 [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{zheng2023reseq,
   author = {Bowen Zheng and Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao and Yang Song and Hengshu Zhu},
   title = {Reciprocal Sequential Recommendation},
   booktitle={{RecSys}},
   year = {2023}
  }
            

 • Recommendation as Instruction Following: A Large Language Model Empowered Recommendation Approach.

  Junjie Zhang, Ruobing Xie, Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Leyu Lin, Ji-Rong Wen.

  preprint, arxiv:2305.07001. [paper] [bib]


  @article{zhang2023instructrec,
   title={Recommendation as Instruction Following: A Large Language Model Empowered Recommendation Approach},
   author={Junjie Zhang and Ruobing Xie and Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao and Leyu Lin and Ji-Rong Wen},
   journal={arXiv preprint arXiv:2305.07001},
   year={2023}
  }
            

 • A Survey of Large Language Models.

  Wayne Xin Zhao, Kun Zhou†, Junyi Li†, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du, Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie, Ji-Rong Wen.

  preprint, arxiv:2303.18223. [paper] [GitHub] [bib]


  @article{zhao2023llm_survey,
   title={A Survey of Large Language Models},
   author={Wayne Xin Zhao and Kun Zhou and Junyi Li and Tianyi Tang and Xiaolei Wang and Yupeng Hou and Yingqian Min and Beichen Zhang and Junjie Zhang and Zican Dong and Yifan Du and Chen Yang and Yushuo Chen and Zhipeng Chen and Jinhao Jiang and Ruiyang Ren and Yifan Li and Xinyu Tang and Zikang Liu and Peiyu Liu and Jian-Yun Nie and Ji-Rong Wen},
   journal={arXiv preprint arXiv:2303.18223},
   year={2023}
  }
            

 • Towards a More User-Friendly and Easy-to-Use Benchmark Library for Recommender Systems.

  Lanling Xu†, Zhen Tian†, Gaowei Zhang, Junjie Zhang, Lei Wang, Bowen Zheng, Yifan Li, Jiakai Tang, Zeyu Zhang, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Wayne Xin Zhao, Xu Chen, Ji-Rong Wen.

  SIGIR 2023 Resource Track. [arXiv version] [bib]


  @inproceedings{xu2023advrecbole,
   author={Xu, Lanling and Tian, Zhen and Zhang, Gaowei and Zhang, Junjie and Wang, Lei and Zheng, Bowen and Li, Yifan and Tang, Jiakai and Zhang, Zeyu and Hou, Yupeng and Pan, Xingyu and Zhao, Wayne Xin and Chen, Xu and Wen, Ji-Rong},
   title = {Towards a More User-Friendly and Easy-to-Use Benchmark Library for Recommender Systems},
   booktitle={{SIGIR}},
   year = {2023}
  }
            

 • Learning Vector-Quantized Item Representation for Transferable Sequential Recommenders.

  Yupeng Hou, Zhankui He, Julian McAuley, Wayne Xin Zhao.

  TheWebConf (WWW) 2023 [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{hou2023vqrec,
   author = {Yupeng Hou and Zhankui He and Julian McAuley and Wayne Xin Zhao},
   title = {Learning Vector-Quantized Item Representation for Transferable Sequential Recommenders},
   booktitle={{TheWebConf}},
   year = {2023}
  }
            

2022
 • Privacy-Preserved Neural Graph Similarity Learning.

  Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Ji-Rong Wen.

  ICDM 2022 [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{hou2022ppgm,
   author = {Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao and Yaliang Li and Ji-Rong Wen},
   title = {Privacy-Preserved Neural Graph Similarity Learning},
   booktitle = {{ICDM}},
   year = {2022}
  }
            

 • ID-Agnostic User Behavior Pre-training for Sequential Recommendation.

  Shanlei Mu, Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Bolin Ding.

  CCIR 2022 [paper] [bib] Best Paper Runner-up.


  @inproceedings{mu2022ida,
   title={ID-Agnostic User Behavior Pre-training for Sequential Recommendation},
   author={Shanlei Mu and Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao and Yaliang Li and Bolin Ding},
   booktitle={{CCIR}},
   year={2022}
  }
            

 • RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library.

  Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou†, Xingyu Pan†, Chen Yang, Zeyu Zhang, Zihan Lin, Jingsen Zhang, Shuqing Bian, Jiakai Tang, Wenqi Sun, Yushuo Chen, Lanling Xu, Gaowei Zhang, Zhen Tian, Changxin Tian, Shanlei Mu, Xinyan Fan, Xu Chen, Ji-Rong Wen.

  CIKM 2022 Resource Track. [paper] [GitHub] [poster] [slides] [bib] Best Resource Paper Runner-up.


  @inproceedings{zhao2022recbole2,
   title={RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library},
   author={Wayne Xin Zhao and Yupeng Hou and Xingyu Pan and Chen Yang and Zeyu Zhang and Zihan Lin and Jingsen Zhang and Shuqing Bian and Jiakai Tang and Wenqi Sun and Yushuo Chen and Lanling Xu and Gaowei Zhang and Zhen Tian and Changxin Tian and Shanlei Mu and Xinyan Fan and Xu Chen and Ji-Rong Wen},
   booktitle={{CIKM}},
   year={2022}
  }
            

 • Modeling Two-Way Selection Preference for Person-Job Fit.

  Chen Yang, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen, Wayne Xin Zhao.

  RecSys 2022 [paper] [code] [bib] Best Student Paper Runner-up.


  @inproceedings{yang2022dpgnn,
   author = {Chen Yang and Yupeng Hou and Yang Song and Tao Zhang and Ji-Rong Wen and Wayne Xin Zhao},
   title = {Modeling Two-Way Selection Preference for Person-Job Fit},
   booktitle = {{RecSys}},
   year = {2022}
  }
            

 • Towards Universal Sequence Representation Learning for Recommender Systems.

  Yupeng Hou†, Shanlei Mu†, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Bolin Ding, Ji-Rong Wen.

  KDD 2022 [paper] [code] [poster] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022unisrec,
   author = {Yupeng Hou and Shanlei Mu and Wayne Xin Zhao and Yaliang Li and Bolin Ding and Ji-Rong Wen},
   title = {Towards Universal Sequence Representation Learning for Recommender Systems},
   booktitle = {{KDD}},
   year = {2022}
  }
            

 • CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space.

  Yupeng Hou, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Wayne Xin Zhao.

  SIGIR 2022 Short Paper. [paper] [code] [poster] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022core,
   author = {Yupeng Hou and Binbin Hu and Zhiqiang Zhang and Wayne Xin Zhao},
   title = {CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space},
   booktitle = {{SIGIR}},
   year = {2022}
  }
            

 • Leveraging Search History for Improving Person-Job Fit.

  Yupeng Hou, Xingyu Pan, Wayne Xin Zhao, Shuqing Bian, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen.

  DASFAA 2022 [paper] [code] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022shpjf,
   author = {Yupeng Hou and Xingyu Pan and Wayne Xin Zhao and Shuqing Bian and Yang Song and Tao Zhang and Ji-Rong Wen},
   title = {Leveraging Search History for Improving Person-Job Fit},
   booktitle = {{DASFAA}},
   year = {2022}
  }
            

 • Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning.

  Zihan Lin†, Changxin Tian†, Yupeng Hou†, Wayne Xin Zhao.

  TheWebConf (WWW) 2022 [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{lin2022ncl,
   author={Zihan Lin and Changxin Tian and Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao},
   title={Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning},
   booktitle={{TheWebConf}},
   year={2022},
  }
            

 • Neural Graph Matching for Pre-training Graph Neural Networks.

  Yupeng Hou, Binbin Hu, Wayne Xin Zhao, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Ji-Rong Wen.

  SDM 2022 [paper] [appendix] [code] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022gmpt,
   author = {Yupeng Hou and Binbin Hu and Wayne Xin Zhao and Zhiqiang Zhang and Jun Zhou and Ji-Rong Wen},
   title = {Neural Graph Matching for Pre-training Graph Neural Networks},
   booktitle = {{SDM}},
   year = {2022}
  }
            

2021
 • RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms.

  Wayne Xin Zhao, Shanlei Mu†, Yupeng Hou†, Zihan Lin, Kaiyuan Li, Yushuo Chen, Yujie Lu, Hui Wang, Changxin Tian, Xingyu Pan, Yingqian Min, Zhichao Feng, Xinyan Fan, Xu Chen, Pengfei Wang, Wendi Ji, Yaliang Li, Xiaoling Wang, Ji-Rong Wen.

  CIKM 2021 Resource Track. [paper] [website] [GitHub] [datasets] [bib]


  @inproceedings{zhao2021recbole,
   author = {Zhao, Wayne Xin and Mu, Shanlei and Hou, Yupeng and Lin, Zihan and Chen, Yushuo and Pan, Xingyu and Li, Kaiyuan and Lu, Yujie and Wang, Hui and Tian, Changxin and Min, Yingqian and Feng, Zhichao and Fan, Xinyan and Chen, Xu and Wang, Pengfei and Ji, Wendi and Li, Yaliang and Wang, Xiaoling and Wen, Ji-Rong},
   title = {RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms},
   year = {2021},
   booktitle = {{CIKM}},
  }
            

2020
 • Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network.

  Shuqing Bian, Xu Chen, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen.

  CIKM 2020 [pdf] [bib]


  @inproceedings{bian2020learning,
   title={Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network},
   author={Bian, Shuqing and Chen, Xu and Zhao, Wayne Xin and Zhou, Kun and Hou, Yupeng and Song, Yang and Zhang, Tao and Wen, Ji-Rong},
   booktitle={{CIKM}},
   year={2020}
  }
            

 • Learning Semantic Representations from Directed Social Links to Tag Microblog Users at Scale.

  Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou†, Junhua Chen†, Jonathan Zhu, Jing Yin, Hanting Su, Ji-Rong Wen.

  TOIS [pdf] [dataset] [bib]


  @article{zhao2020learning,
   author = {Zhao, Wayne Xin and Hou, Yupeng and Chen, Junhua and Zhu, Jonathan J. H. and Yin, Eddy Jing and Su, Hanting and Wen, Ji-Rong},
   title = {Learning Semantic Representations from Directed Social Links to Tag Microblog Users at Scale},
   year = {2020},
   journal = {ACM Trans. Inf. Syst.},
  }